Övrigt

Evenemang

Vid stora evenemang, exempelvis OS och Melodifestivalen, sammanfattar MMS tittandet för eventet.

TV-Året

Universumtal

MMS universumtal visar hur stor befolkningen är i olika målgrupper baserade på ålder och kön. Universumtalen används som bastal för att ta fram hur stor video-publiken är i totala antalet tittare eller i målgrupper. Universumtalen baseras på MMS basundersökning som görs 2 gånger per år och uppdateras när undersökningarna är klara, vid varje halvår- och årsskifte.

Kanaltillgång

MMS undersöker hur stor andel av TV-befolkningen som säger sig ha tillgång till de olika TV-kanalerna som finns på den svenska marknaden. MMS frågar om den medvetna tillgången till en specifik TV-kanal, dvs om man känner till att man har möjlighet att titta på en viss kanal, till skillnad från den tekniska tillgången till olika kanaler.

MMS genomför denna undersökning fyra gånger per år.