Trend och tema

I rapporten Trend och Tema mäter vi räckvidd och tittartid för mediehusens playtjänster, Youtube, SVOD samt rörlig bild i sociala medier.

Med våra tidsserier är det möjligt att analysera trender och skapa prognoser. Varje rapport har ett eget unikt tema, exempelvis hur TV-tittandet ser ut utanför hemmet.

• En prenumeration kostar 30 000 kr per år för fyra nummer.
• En rapport kostar 9 000 kr.

Kontakta MMS om du är intresserad av att veta mer.

Kontaktformulär