Trend & Tema

I rapporten Trend & Tema mäter vi räckvidd och tittartid för mediehusens playtjänster, YouTube, SVOD samt rörlig bild i sociala medier.

Med våra tidsserier är det möjligt att analysera trender och skapa prognoser. Varje rapport har ett eget unikt tema, exempelvis hur TV-tittandet ser ut utanför hemmet.

• En prenumeration kostar 35 000 kr per år för fyra nummer
• En rapport kostar 10 000 kr

Kontakta MMS om du är intresserad av att veta mer.

Kontaktformulär