MMS Filmkodsgenerator

Sveriges mediebransch har efterfrågat en oberoende distributör av officiella filmkoder och har givit MMS i uppdrag att bli en sådan. Det har resulterat i att MMS har utvecklat en tjänst, MMS Filmkodsgenerator, där du som kund har möjlighet att generera en officiell filmkod som ska representera en svensk rörlig reklamfilm som inte redan har en filmkod och som ska mätas av MMS.

Användare av MMS Filmkodsgenerator ansvarar för att kontrollera om den reklamfilm, som användaren vill skapa filmkod till, redan representeras av en filmkod genererad ur annat system. Har den det så får inte en ny filmkod skapas hos MMS för just den reklamfilmen. Oavsett på vilken plattform, TV eller onlinevideo, ska en unik filmkod representera en unik reklamfilm. Det gör det möjligt att följa en reklamfilms väg genom medielandskapet.

Tjänsten är kostnadsfri, du ansöker om ett personligt konto och följer sen anvisningarna. Notera att för att kunna generera en filmkod måste reklamfilmen bifogas streambar för MMS samt information kring reklamfilmen uppges. MMS verifierar varje vardag både reklamfilm och angiven information, varefter filmkoden kan kopplas med rätt produkt, annonsör och mediebyrå i MMS databas.

Kontakta support@mms.se för mer information

MMS Filmkodsgenerator