MMS Filmkodsgenerator

Sveriges mediebransch har efterfrågat en oberoende distributör av officiella filmkoder och har givit MMS i uppdrag att bli en sådan. Det har resulterat i att MMS har utvecklat en tjänst, MMS Filmkodsgenerator, där du som kund kan generera en officiell filmkod att representera en svensk rörlig reklamfilm som inte redan har en filmkod och som ska mätas av MMS. Oavsett på vilken plattform, TV eller onlinevideo, ska en unik filmkod representera en unik reklamfilm. Det gör det möjligt att följa en reklamfilms väg genom medielandskapet.

Tjänsten kostar inget, du ansöker om ett personligt konto och följer sen anvisningarna. Notera att för att kunna generera en filmkod måste reklamfilmen bifogas streambar för MMS samt information kring reklamfilmen uppges. MMS verifierar varje vardag både reklamfilm och angiven information, varefter filmkoden kan kopplas med rätt produkt, annonsör och mediebyrå i MMS databas.

Kontakta support@mms.se för mer information

MMS Filmkodsgenerator