Gyllene Regler Online

Detta dokument beskriver MMS valuta för onlinevideo. Syftet med dokumentet är att beskriva hur MMS valuta för onlinevideo tas fram: hur data behandlas, vilka mått som MMS stödjer och hur data får användas och hur beräkningar ska göras för att omfattas av MMS valutaregler.

Valutan för onlinevideo vidareutvecklas och utökas över tid. De gyllene regler för onlinevideo som ligger på MMS hemsida är dock alltid den som gäller vid ett givet tillfälle.