Teknisk dokumentation Totalvideo

Dessa dokument beskriver MMS modell för Totalvideo. Hur MMS mätning för Totalvideo tas fram, hur data behandlas, vilka mått som MMS stödjer, hur data får användas och hur beräkningar ska göras för att omfattas av MMS valutaregler.

Mätningen av Totalvideo vidareutvecklas och utökas över tid. De Gyllene Regler för Totalvideo som finns på MMS hemsida är alltid de som gäller för tillfället.