TV-Analys

MMS erbjuder analysverktyg för att analysera tittandet på TV-data. Åtkomst till analysverktygen kräver ett konto som går att köpa från MMS.  För mer information kontakta vår support på support@mms.se

Med TV-Analys kan man analysera tittarsiffror för program och reklam som visats på en TV-kanal. Du kan t.ex. ta fram hur många som sett ett visst program eller hur stor räckvidd en reklamkampanj haft i en viss målgrupp. Data levereras overnights, dvs dagen efter.

Manual till TV-Analys: