Technical Updates

Dokumentet är en logg över förändringar i mätsystemen.

MMS Technical Updates riktar sig till:

  • Systemutvecklare
  • Systemägare
  • Tyngre användare av people meter data