Teknisk dokumentation Online

Dessa dokument beskriver MMS valuta för onlinevideo. Hur MMS valuta för onlinevideo tas fram, hur data behandlas, vilka mått som MMS stödjer, hur data får användas och hur beräkningar ska göras för att omfattas av MMS valutaregler.

Valutan för onlinevideo vidareutvecklas och utökas över tid. De Gyllene Regler för Onlinevideo som finns på MMS hemsida är alltid de som gäller för tillfället.