Historik

Starten för TV-publikundersökningar

I Sverige har TV-publikundersökningar genomförts mer eller mindre regelbundet alltsedan TV-sändningar startade i mitten av 1950-talet. Undersökningarna genomfördes av PUB, en avdelning inom Sveriges Radio.

Första kommersiella TV-kanalen

TV3 blev Sveriges första kommersiella TV-kanal 1987. Etableringen av TV3 var början på en ny epok i den svenska etermediebranschen – utbudet av rörlig bild breddades. 1992 fick TV4 tillstånd att sända kommersiell TV via marknätet och flera reklamfinansierade kanaler har sedan dess tillkommit på marknaden.

MMS bildades

1992 beslöt SVT och Kinnevik att mäta TV-tittandet på riksnivå med så kallat People Meters – MMS bildades. Under 1992-93 genomfördes en så kallad etableringsundersökning varpå en tittarpanel på cirka 600 panelhushåll installerades. Jämförelser gjordes med publikdata från PUB. Den 28:e juni 1993 var den officiella mätstarten.

Nielsen

1998 fick AC Nielsen förtroendet att fortsätta mäta TV-tittandet i Sverige med en utökad panel på 1000 hushåll motsvarande 2200 personer. Efter ytterligare fem år tecknade MMS i september 2005 ett nytt sju-årsavtal med Nielsen Media Research (numera Nielsen) och panelen bestod då av 1200 rapporterande hushåll motsvarande 2600 personer. Efter en omfattande upphandling vann Nielsen åter igen kontraktet och sedan 2018 består panelen av 3000 hushåll motsvarande 6360 personer.

Totala befolkningen

Från och med årsskiftet 2006/07 rapporterades tittandet endast i totala befolkningen – ett nationellt universum.

Rörlig bild

Rörliga bilder, 2007 lanserade vi en årlig rapport innehållande en sammanställning av all konsumtion av rörlig bild, oavsett plattform eller media. s mer här.

2013 lanserade MMS även rapportserien Trend och Tema som är en kompletterande kartläggning av trender kring rörlig bild, denna rapport kommer ut 4 ggr per år.

Onlinevideo

”Webb-TV 2009” var MMS första renodlade rapport om onlinevideo. Det var en kvalitativ undersökning som i tre omfattande delar analyserade onlinevideo från användarnas, marknadsaktörernas och experternas perspektiv.

MMS mätning av onlinevideo lanserades sommaren 2011 och konsumtionsmätningen utfördes av Comscore. Spännande är att MMS, vid denna tidpunkt, var först i världen med att i tid mäta konsumtionen av online-video, inkluderad i en valuta för branschen. Läs mer här.

Tidsförskjutet TV-tittande

I mars 2010 började MMS att mäta tidsförskjutet TV-tittande i ordinarie tittarmätning, när man pausar och spelar in program på en PVR eller liknande, för att titta på det i efterhand. MMS gick över från officiella siffror dagen efter till att konsolidera och samla upp tittandet 7 dagar efter live-dagen.