Undersökning och analys

TV

MMS publicerar vecko-, månads- och årsrapporter för TV-tittandet. Rapporterna redovisar svenska befolkningens tittarvanor och ger oss information om vilka kanaler och program som har haft flest tittare.

MMS Basundersökning kartlägger de svenska TV-hushållen och utgör grunden för rekrytering av panelhushåll. Basundersökningen skickas ut till MMS kunder.

Kanalpenetrationsrapporten fastställer varje TV-kanals medvetna penetration.

Onlinevideo

MMS publicerar månads- och årsrapporter för onlinevideo-tittandet. Rapporterna redovisar tittandet på totalnivå och titelnivå.

Rörliga Bilder

Konsumtion av rörliga bilder sker inte längre enbart på TV-apparaten i vardagsrummet. Idag ser vi hur nya plattformar fyller nya behov och tar över en växande del av konsumtionen. Detta ställer nya krav på alla som på något sätt arbetar med TV och annan rörlig bild. MMS undersökning Rörliga Bilder, som görs två gånger per år och går att köpa, har syftet att skapa förståelse för hur och varför rörliga bilder konsumeras på olika plattformar.