Tjänster

MMS erbjuder dig som kund att kunna abonnera på tittarsiffror för TV och onlinevideo, via våra analysverktyg eller via dataleveranser till externa system.
Som TV-kanal har man möjlighet att bli loggkanal, vilket innebär att kanalen skickar in loggar med information om vilka och vid vilken tidpunkt program och reklam har sänts . Det möjliggör tittaranalys på program och reklamnivå, minut för minut. Tittardata levereras dagligen till MMS kunder.