Om oss

MMS mäter konsumtion av rörlig bild i Sverige.

MMS mäter tittandet på program, klipp och reklam och levererar dagligen tittarsiffror till mediebranschen. Huvudsakliga uppdragsgivare är de stora mediehusen, mediebyråer och annonsörer.

Noggrann kvalitetssäkring ger trygg och stark valuta.

Siffrornas kontrolleras och kvalitetssäkras noga av MMS varje dag och detta arbete är en grundbult i uppdraget att leverera en stark och trygg valuta till branschen.

Djupa insikter om tittarnas beteende.

MMS initierar undersökningar, genomför utredningar och analyserar regelbundet resultat. Löpande publiceras ett flertal rapporter för att ge en djupare förståelse av konsumtionen av rörlig bild. På uppdrag genomförs även enstaka mer nischade specialuppdrag.

Experter på framtidens mätningar.

Med bred kompetens och lång erfarenhet bevakar MMS trender och utvecklar nya metoder för mätning av rörlig bild.