Referensbandade kanaler

Från och med tittardagen 28 september 2009 ingår tidsförskjutet tittande i valutan och allt tittande, både linjärt (live) och tidsförskjutet (inspelat/catch up) matchas mot en ljuddatabas. Ljuddatabasen består av referensbibliotek där ljudet refereras/bandas från de kanaler som mäts.

MMS redovisar tittande för de kanaler som finns med i referensbiblioteket enligt referenslistan nedan. Referenslistan uppdateras årligen för att ta in kanaler som vuxit eller som nya kanaler tillkommit under året.

Channel reference library

From viewing day Monday the 28th of September 2009 timeshifted viewing are icluded in the currency. All viewing are matched against an audio reference database of all channels being measured. MMS will further on report viewing figures of the channels included in our reference library below.

Download: