Referensbandade kanaler

Från och med 2017 rapporterar MMS tittande från GTAM-mätare. GTAM kan mäta tidsförskjutet tittande och allt tittande, både linjärt (live) och tidsförskjutet (inspelat/catch up) matchas mot en ljuddatabas. Ljuddatabasen består av två referensbibliotek där ljudet refereras/bandas från de kanaler som mäts.

MMS redovisar tittande för de kanaler som finns med i referensbiblioteket enligt referenslistan nedan. Referenslistan uppdateras årligen för att ta in kanaler som vuxit eller som nya kanaler tillkommit under året.

Channel reference library

From viewing day Monday the 28th of September 2009 Unitam meters are in use. MMS will further on report viewing figures of the channels included in our reference library below.

Download: