Ägare

MMS ägs av olika aktörer i den svenska mediebranschen. Det är viktigt för trovärdigheten att ansvaret för tittarsiffrorna åvilas ett partsoberoende bolag. När företaget bildades 1991-92 var huvudintressenterna Kinnevik och Sveriges Television. Någon tid senare tillkom Kanal 5, nuvarande Warner Brother Discovery och GAF (Godkända Annonsförmedlares Förening) och våren 1994 även TV4. Efter ytterligare några år inträdde Sveriges Annonsörer som ägare och ett aktieskifte från GAF till Reklamförbundet ägde rum.

År 2006 övertog Sveriges Mediebyråer aktierna från Reklamförbundet och ägarstrukturen har nu följande utseende: