Gå tillbaka till mediamätning

Online-mätningen

MMS började mäta tittandet på onlinevideo under 2011 och tillvägagångssättet är en implementering av mätkod på respektive sajt som ingår i mätningen.

Vad mäter vi och hur?

MMS metod bygger på att det är samma mätleverantör som används för alla deltagande aktörer. Vi mäter med precision hur länge en besökare tittat på varje program/klipp och reklam. På så sätt erhålls en konsumtion av tittartid som är mer lik den etablerade mätningen av traditionell TV. Onlinemätningen omfattar all aktivitet i spelare hos de deltagande aktörerna (censusmätning) och på alla plattformar där konsumtion av rörligt innehåll sker.

För att veta vem som tittar använder MMS en videopanel som består av ca 3 000 hushåll, 6 500 personer (2022), vilket är världens största panel i relation till populationen. Panelen ska motsvara ett mini-Sverige och rekryteras utifrån MMS Basundersökning och ett antal variabler som styr tittandet på TV och onlinevideo. Panelens kvalitet är extremt viktig då vi utifrån den drar slutsatser om övrig trafik.

Valuta

Alla deltagande aktörer mäts på samma sätt och MMS står, som oberoende mätbolag, som garant för kvalitén och att MMS standard följs.

Med transparenta publika siffror ges full jämförbarhet på detaljnivå. Tillsammans med en referensgrupp från de deltagande aktörerna har MMS formulerat en uppsättning med principer och räkneregler i syfte att onlinevideo alltid ska vara stringenta och otvetydiga. Dessa regler och principer står beskrivna i MMS Gyllene Regler.

Mått

Mätningen består av, program/klipp, reklam och per sajtnivå.

Måtten består av publikmått, som utgår från panelens konsumtion, och tekniska mått, som utgår från själva censusmätningen. Måtten utvecklas över tid och en komplett förteckning återfinns i MMS verktyg och Gyllene Regler.

Processen för mätning

Mätsystemet baseras på en mätkod som implementeras hos respektive sajt. Mätkoden implementeras på alla de spelare som aktörerna använder. Tekniken som används är SDK (Software Development Kit) från det av MMS utpekade mätbolaget. Mätbolagets system mäter all aktivitet från användarna inklusive start, stop, pauser, spolning etc. En beräkning görs sedan för att ta reda på exakt under hur lång tid som videon spelades upp. Data lagras på så kallad eventnivå, där varje event är en aktivitet från användaren (start, paus, stopp etc.). När aktören lägger upp en ny titel (program/klipp) på sin sajt skickas information om titeln till MMS. Metadata innehåller bland annat information om titelns namn, längd, om eller när den sändes på TV och annan information som behövs för MMS kvalitetskontroller.

För reklamen används samma metadata som på TV, vad gäller filmkod, produkt, annonsör och mediebyrå.

Kvalitetskontroller

MMS genomför kvalitetskontroller av allt material som rapporterats. De kvalitetskontroller som genomförs idag samt är under införande är:

  • visuell kontroll av titlar
  • jämförelse av nivåer på reklam mot adserver
  • matchning mot TV där sådan finns
  • kategorisering
  • publiceringstillfälle
  • övergripande säkerställning av nivåer i syfte att upptäcka ovanliga fluktuationer
  • automatiska flaggningar vid orimliga parameteravvikelser

Mätningen är ett samarbete mellan MMS, samtliga deltagande sajter och Nielsen, vilka alla har ett ansvar för kvalitetsarbetet.