MMS i korthet

MMS mäter tittandet på program, klipp och reklam på TV och onlinevideo, mätningarna fungerar som mediebranschens valuta för rörlig bild.

MMS utvecklar metoder för mätning av rörlig bild, bevakar trender och publicerar rapporter och undersökningar.

Olika mätningar av rörlig bild sammanställs för att kunna redovisa de tittarsiffror inom både TV och online som används som mediebranschens valuta.

MMS är ett icke vinstdrivande oberoende branschorgan vars uppgift är att säkerställa att marknaden, för aktuell tid, har de bästa mätningarna av rörlig bild.

En viktig kompletterande roll är att vi även ska hålla oss uppdaterade kring förändringar och trender inom området, vilket sker genom olika marknadsundersökningar.

Den svenska utvecklingen av infrastruktur och tillgång till mycket rörligt material på de nya plattformarna har medfört att vi är världsledande inom mätningen av rörlig bild.

Våra tittarsiffror är kontrollerade och säkerställda in i minsta detalj. Vår valuta är transparent och alla aktörer, siter och kanaler kan jämföra sin konsumtion med varandra på alla plan då de ingått i samma mätningar.

För frågor om MMS strategi, kontakta Magnus Anshelm.