Certifiering

MMS kund som vill integrera MMS data med annan videodata bör genomgå en auditering för att erhålla ett certifikat, se nedan processen för Certifiering.
För mer information kontakta support@mms.se.