MMS mäter tittandet på program, klipp och reklam på TV och onlinevideo

MMS mäter tittandet på program, klipp och reklam på TV och onlinevideo

Mätningarna fungerar som mediebranschens valuta för rörlig bild. MMS utvecklar metoder för mätning av rörlig bild, bevakar trender och publicerar rapporter och undersökningar.
Kontakt

Topplista TV

Laddar...
*OV (Overnight)

Topplista Onlinevideo

Laddar...
*Två dagars eftersläpning

MMS har sedan 1993 genomfört TV-mätningar i Sverige med s.k. People Meters

Systemet bygger på att medlemmar i en tittarpanel, representativ för den svenska TV-befolkningen, rapporterar om sitt TV-tittande via elektroniska mätare. I förhållande till andra mer traditionella metoder, som telefonintervjuer, enkäter med flera, är People Meter-metoden säkrare, snabbare och mer kostnadseffektiv. MMS äger all information kring TV-tittandet och Nielsen Audience Measurement står för fältarbete och datainsamling.
Ta reda på mer
Sedan 1993

Vi mäter konsumtion av rörlig bild i Sverige

Sedan 1993 har MMS genomfört statistiskt säkerställda mätningar av svenskarnas TV-tittande och sedan 2011 även tittande på rörlig bild online. Våra uppdragsgivare är de stora mediehusen, mediebyråer och annonsörer.
Läs mer
Om oss