Universumtal TV

Dessa tal beskriver den svenska TV-befolkningen uppdelad i olika målgrupper och uppdateras en gång per halvår.

Per grupp:

Bastal TV3 Regioner

Bastal Kanal 5 Regioner