Gyllene Regler TV

För att tittarsiffror från systemet ska utgöra officiel valuta så ska de vara framställda enligt officiella räkneregler:

MMS Golden Rules är avsedd för:

  • tyngre användare av people meter data
  • utvecklare
  • systemägare
  • de som vill veta exakt hur svenska tittarsiffror beräknas och vilka definitioner som finns.

Official calculation methodology – Technical approach.

MMS Golden Rules are intended for:

  • heavy users of people meter output
  • software developers
  • owners of software
  • anyone who wants to understand exactly how Swedish television viewing figures are calculated and all about Swedish definitions