Gyllene Regler TV

För att tittarsiffror från systemet ska utgöra officiell valuta ska de vara framställda enligt officiella räkneregler.

MMS Golden Rules är avsedda för:

  • tyngre användare av People Meter data
  • utvecklare
  • systemägare
  • de som vill veta exakt hur svenska tittarsiffror beräknas och vilka definitioner som finns

Official calculation methodology – Technical approach.

MMS Golden Rules are intended for:

  • heavy users of People Meter output
  • software developers
  • software owners
  • anyone who wants to understand exactly how Swedish television viewing figures are calculated and all about Swedish definitions