Universumtal Onlinevideo och Totalvideo

Dessa filer innehåller befolkningstal för de målgrupper som ingår i MMS valuta för onlinevideo. Samma universumtal används även för Totalvideo. Befolkningstalen avser hela Sveriges befolkning per respektive målgrupp och ska användas vid beräkning av relativa publikmått.