Mätning av TVE

Dessa dokument beskriver setupen för att mäta reklam via så kallad Dynamic Ad Insertion (DAI) på operatörernas TVE-spelare.