ISO

Sedan maj 2001 är MMS ISO-certifierade och arbetar utifrån standarden Ledningssystem för kvalitet, ISO 9001:2015. Detta innebär att MMS genomför sitt åtagande med siktet inställt på hög kvalitet, effektiva processer och nöjda kunder genom ständig förbättring.