Totalanalys

MMS erbjuder analysverktyg för att analysera tittandet på Totalvideo. Åtkomst till analysverktygen kräver ett konto som går att köpa från MMS.  För mer information kontakta vår support på support@mms.se

Med Totalanalys kan man analysera tittarsiffror för det totala tittandet på TV och Onlinevideo, för både program, reklam och på kanal/site-nivå. Du kan bland annat se total räckvidd för en kampanj i önskad målgrupp. Tittarsiffrorna redovisas med två dagars eftersläpning.

Manual till Totalanalys: