Manualer till MMS verktyg

Totalanalys

Totalanalys redovisar tittandet för TV + Onlinevideo.

TV-Analys

TV-Analys redovisar TV-tittarsiffror.

Online-Analys

Online-Analys redovisar tittarsiffror för Onlinevideo.

Topplista Online

Topplista Online redovisar de program med flest starter.