Manualer till MMS verktyg

MMS erbjuder verktyg för att analysera tittande på TV, Onlinevideo och Totalvideo. Nedan finns manualer till respektive verktyg.

Totalanalys

Totalanalys redovisar tittandet på TV + Onlinevideo.

TV-Analys

TV-Analys redovisar TV-tittarsiffror.

Online-Analys

Online-Analys redovisar tittarsiffror för Onlinevideo.