Integritetspolicy 

Version 2023-09-01

Denna integritetspolicy beskriver hur Mediamätning i Skandinavien MMS AB samlar in, använder och skyddar de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder och användare av våra webbplatser. Vi strävar efter att följa alla relevanta lagar om dataskydd, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). 

1. Insamling av uppgifter och rättslig grund

Vi samlar in uppgifter från våra kunder och användare på följande sätt: 

 • När kunder och användare registrerar sig på våra webbplatser och anger sin e-postadress, gör de detta på grundval av sitt samtycke.
 • Genom kommunikation via e-post med våra medarbetare, där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot kunden.
 • Vid genomförande av transaktioner och beställningar på våra webbplatser, där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot kunden.

2. Uppgifter som samlas in

Insamlade uppgifter inkluderar följande:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företagsinformation och eventuell kundkategori

3. Användning av uppgifter  

Vi använder de insamlade uppgifterna för följande ändamål: 

 • Att kommunicera med kunder angående deras beställningar och förfrågningar.
 • Att skicka marknadsföringsmeddelanden och nyheter om våra produkter, tjänster samt kundundersökningar.
 • För att identifiera och marknadsföra våra produkter och tjänster till potentiella kunder som kan vara intresserade av vårt erbjudande.
 • För att förbättra våra tjänster och kundsupport genom att analysera dess användande och feedbacken.

4. Lagring och skydd av uppgifter  

Vi lagrar insamlade uppgifter säkert och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dem från obehörig åtkomst, förlust eller otillbörlig användning.

5. Delning av uppgifter 

Vi delar inte kunders uppgifter med tredje parter utan deras uttryckliga samtycke, med undantag för följande situationer: 

 • När det krävs enligt lag eller myndighetskrav. 
 • För att säkerställa kundens säkerhet och följa våra användarvillkor. 

6. Rättigheter för Individer 

Enligt GDPR har våra kunder vissa rättigheter angående sina personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till, rätta, radera eller överföra sina uppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av e-postadresser, vänligen kontakta oss genom nedanstående kontaktuppgifter. 

7. Kontaktinformation 

Om du har några frågor eller kommentarer angående vår integritetspolicy eller vår hantering av e-postadresser, vänligen kontakta oss på: 

Mediamätning i Skandinavien MMS AB 
Kammakargatan 7, Stockholm 

info@mms.se 
08-7361000 

8. Ändringar i integritetspolicyn 

Vi rekommenderar att kunder regelbundet granskar vår policy för att hålla sig informerade om eventuella ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy vid behov. Alla ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.