3 oktober 2023

MMS och TV4 samarbetar för att hitta en lösning

Angående de uppmärksammade skillnaderna mellan MMS valuta och TV4:as adserverdata.

Det kommer alltid finnas skillnader mellan två mätmetoder. Denna skillnad bör däremot vara relativt konstant.

Tillsammans med TV4 har vi uppmärksammat att denna diskrepans ökade sedan en tid.

För att komma till rätta med problemet har MMS tillsatt en utredning, och i dialog med TV4 försöker lösa problematiken.

MMS räknar med att ha identifierat problemet och tagit fram en åtgärdsplan under nuvarande månad.

Visa alla nyheter