MMS i korthet

MMS levererar dagliga tittarsiffror för TV och online. MMS undersöker och tar fram rapporter för en djupare förståelse av rörlig bild.

MMS i korthet:

MMS mäter konsumtionen av rörlig bild och levererar dagliga tittarsiffror för TV och online. MMS mäter tittandet på program, klipp och reklam och mätningarna fungerar som mediebranschens valuta. Siffrornas kvalitet kontrolleras noga av MMS varje dag och detta arbete är en grundbult i uppdraget att leverera en valuta till branschen.

MMS arbetar med framtidens mätningar av rörlig bild. MMS uppgift är att skapa och förvalta en av branschen fullt accepterad och använd medievaluta för rörlig bild, oavsett plattform och situation.

MMS är branschens främsta expert på mätningar av TV och online. MMS innehar en bred expertis och arbetar med att utveckla och säkerställa framtida mätningar av rörlig bild.

MMS tar fram rapporter som belyser hur mediekonsumtionen ser ut. MMS genomför även andra undersökningar och förser branschen med ett antal rapporter årligen och erbjuder både analyser och ad hoc-undersökningar.

För frågor om MMS strategi, kontakta Magnus Anshelm.