Nyheter

MMS VOD-topp Q4 2013: Tillgången ökar, tittandet är konstant

Tillgången till de tre största streamade betaltjänsterna för TV och film fortsatte att öka under årets sista kvartal, men den dagliga räckvidden ökar inte.

Andelen personer 9-99 år med tillgång till Netflix i sina hem fortsätter att öka och närmar sig en miljon. Tillgången till Viaplay och TV4 Play Premium ökar också medan övriga tjänster ligger kvar på samma nivåer som vid mätningen under tredje kvartalet.

Den dagliga räckvidden för tjänsterna har däremot bara förändrats marginellt jämfört med tredje kvartalet.

Daglig räckvidd och tillgång, antal 9-99 år 14 oktober – 8 december 2013

Daglig räckvidd Tillgång till tjänsten i hemmet
Netflix

316 000

958 000

Viaplay

137 000

659 000

TV4 Play Premium

17 000

103 000

C More Play

9 000

86 000

Telia Play+

9 000

60 000

HBO Nordic

9 000

51 000

Källa MMS Trend & Tema 2013:4

Tillgången till någon av de tolv abonnemangstjänsterna för streamad TV och film som ingår i MMS undersökning har ökat något jämfört med mätningen under tredje kvartalet. Det innebär att knappt 1,6 miljoner eller 20 procent av svenskar i åldersspannet 9-99-år har tillgång till minst en av dessa tjänster i sina hem. Knappt en halv miljon i samma målgrupp använder någon av dessa tjänster under en genomsnittlig dag.

– Den ökning vi kan se sker främst i de yngre målgrupperna, medan tillgången i de äldre målgrupperna är relativt konstant, säger Martin Hehrne, chef Online på MMS.

Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år. Totalt genomfördes 3211 intervjuer under mätperioden 14 oktober – 8 december 2013.

De abonnemangstjänster som ingår i MMS mätning är C More Play, Eurosportplayer, Filmnet, HBO Nordic, Headweb, Kanal 5 Premium, Magine, Netflix, Telia Play+, TV4 Play Premium, Viaplay och Voddler.

Frågor om MMS VOD-topp besvaras av:
Martin Hehrne, chef Online
08 736 10 06
martin.hehrne@mms.se

Frågor om rapporten Trend & Tema besvaras av:
Björn Englund
08 736 10 26
bjorn.englund@mms.se

Posted in: Nyheter, Pressmeddelanden

Leave a Comment (1) →