Google Visualization API Sample

 

MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 rapporterande hushåll.

Magnus Anshelm inledde konferensen Spelplanen 2016 under rubriken ”Äntligen – Här är hela bilden”.

Delarna ger helheten

MMS VD Magnus Anshelm öppnade branschseminariet Spelplanen i torsdags med att beskriva hur MMS kan ge en helhetsbild av tittandet på rörlig bild.

9933800-folkmassa800

Nya universumtal

Universumtalen för Basundersökning 2016:1 är klara och MMS kan redovisa nya befolkningsstorlekar för hela befolkningen.

HotTop TV3 Aug Veckotopplista
# TV(OV Tusental)
# TV(KO Tusental) Webb-TV(KO Tusental)
1 --------------- ------
1 --------------- ------ --------------- ------
2 --------------- ------
2 --------------- ------ --------------- ------
3 --------------- ------
3 --------------- ------ --------------- ------
4 --------------- ------
4 --------------- ------ --------------- ------
5 --------------- ------
5 --------------- ------ --------------- ------
6 --------------- ------
6 --------------- ------ --------------- ------
7 --------------- ------
7 --------------- ------ --------------- ------
8 --------------- ------
8 --------------- ------ --------------- ------
9 --------------- ------
9 --------------- ------ --------------- ------
10 --------------- ------
10 --------------- ------ --------------- ------
Till HotTop TV Till HotTop Webb