Google Visualization API Sample

 

MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 rapporterande hushåll.

tanzania-mobile-phone-sim-card-with-flag800

Världens första onlinevaluta väcker intresse i Afrika

Under en årlig internationell konferens arrangerad av Pan African Media Research Organisation, Pamro, var MMS vd Magnus Anshelm inbjuden för att berätta om arbete med att ta fram världens första valuta för online video. Intresset var stort bland de över 200 delegaterna från 30 länder. Läs mer

7756080-detailed-earth-europe-scandinavia800

Nya universumtal

Universumtalen för Basundersökning 2015:2 är nu framräknade och finns tillgängliga på mms.se.

2173064-brother-and-sister-watching-television600

Ökat TV-tittande i maj

Tittandet på traditionell TV ökade med åtta minuter jämfört med maj 2014 och tittandet på online video ligger kvar på fördubblade nivåer jämfört med fjolåret.

HotTop TV3 Aug Veckotopplista
# TV(OV Tusental)
# TV(KO Tusental) Webb-TV(KO Tusental)
1 --------------- ------
1 --------------- ------ --------------- ------
2 --------------- ------
2 --------------- ------ --------------- ------
3 --------------- ------
3 --------------- ------ --------------- ------
4 --------------- ------
4 --------------- ------ --------------- ------
5 --------------- ------
5 --------------- ------ --------------- ------
6 --------------- ------
6 --------------- ------ --------------- ------
7 --------------- ------
7 --------------- ------ --------------- ------
8 --------------- ------
8 --------------- ------ --------------- ------
9 --------------- ------
9 --------------- ------ --------------- ------
10 --------------- ------
10 --------------- ------ --------------- ------
Till HotTop TV Till HotTop Webb