Google Visualization API Sample

 

MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 rapporterande hushåll.

995122-socrates-and-apollo500

MMS bjuder in till Akademi

MMS Akademi hålls den 15 april i Spårvagnshallarna i Stockholm och vänder sig till dig som behöver en grundkurs i tolkning av TV-siffror. Läs mer

tvaret

Stort intresse för TV-året 2014

Utvecklingen av TV-tittandet är något som berör och intresserar många. Det märktes inte minst under MMS välbesökta seminarium TV-året 2014, som hölls på Nalen i Stockholm.

594322-family-with-laptop500

MMS SVOD-topp Q4 2014: Netflix ökade med 600 000 personer jämfört med förra året

Tillväxten för de populäraste SVOD-tjänsterna fortsätter även under fjärde kvartalet 2014. Antalet personer med tillgång till någon SVOD-tjänst närmar sig 2,5 miljoner i åldersspannet 9-99 år. Netflix står för en betydande del, då den medvetna tillgången till tjänsten noterar över 1,5 miljoner personer, en ökning med över 600 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2013.

HotTop TV3 Aug Veckotopplista
# TV(OV Tusental)
# TV(KO Tusental) Webb-TV(KO Tusental)
1 --------------- ------
1 --------------- ------ --------------- ------
2 --------------- ------
2 --------------- ------ --------------- ------
3 --------------- ------
3 --------------- ------ --------------- ------
4 --------------- ------
4 --------------- ------ --------------- ------
5 --------------- ------
5 --------------- ------ --------------- ------
6 --------------- ------
6 --------------- ------ --------------- ------
7 --------------- ------
7 --------------- ------ --------------- ------
8 --------------- ------
8 --------------- ------ --------------- ------
9 --------------- ------
9 --------------- ------ --------------- ------
10 --------------- ------
10 --------------- ------ --------------- ------
Till HotTop TV Till HotTop Webb
 
HotTop TV för Android

android