Google Visualization API Sample

 

MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 rapporterande hushåll.

bokwebb

MMS bjuder in till Akademi

Vi berättar om grunderna i datainsamling, bearbetning och vilka resultat och mått som kommer ut i slutänden, både för TV på broadcast och webb. 

Foto: © Getty Images

VM-rapport 2014

83,2 procent av 3-99 åringarna i Sverige såg på någon av VM-sändningarna från Brasilien. Förutom finalmatchen som sågs av 2 810 000 personer, var det värdlandets matcher som var de mest populära.

HotTop TV3 Aug Veckotopplista
# TV(OV Tusental)
# TV(KO Tusental) Webb-TV(KO Tusental)
1 --------------- ------
1 --------------- ------ --------------- ------
2 --------------- ------
2 --------------- ------ --------------- ------
3 --------------- ------
3 --------------- ------ --------------- ------
4 --------------- ------
4 --------------- ------ --------------- ------
5 --------------- ------
5 --------------- ------ --------------- ------
6 --------------- ------
6 --------------- ------ --------------- ------
7 --------------- ------
7 --------------- ------ --------------- ------
8 --------------- ------
8 --------------- ------ --------------- ------
9 --------------- ------
9 --------------- ------ --------------- ------
10 --------------- ------
10 --------------- ------ --------------- ------
Till HotTop TV Till HotTop Webb
 
HotTop TV för smartphones

android iphone