Google Visualization API Sample

 

MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 rapporterande hushåll.

Amanda Jenssens version av När vi gräver guld i USA var det mest spelade klippet under oktober. Foto TV4

WebbTV-tittandet ökade i oktober

Oktober innebar ett rejält lyft för tittandet på webb-TV. Så mycket bättre, Big Brother och Paradise Hotel bidrog till ökningarna för de kommersiella kanalerna. Läs mer

Magnus Anshelm talar inför ASI i Madrid november 2014.

Imponerade och nyfikna

Sveriges väg till webb-TV-valuta väckte intresse vid årets ASI-symposium i Madrid.

HotTop TV3 Aug Veckotopplista
# TV(OV Tusental)
# TV(KO Tusental) Webb-TV(KO Tusental)
1 --------------- ------
1 --------------- ------ --------------- ------
2 --------------- ------
2 --------------- ------ --------------- ------
3 --------------- ------
3 --------------- ------ --------------- ------
4 --------------- ------
4 --------------- ------ --------------- ------
5 --------------- ------
5 --------------- ------ --------------- ------
6 --------------- ------
6 --------------- ------ --------------- ------
7 --------------- ------
7 --------------- ------ --------------- ------
8 --------------- ------
8 --------------- ------ --------------- ------
9 --------------- ------
9 --------------- ------ --------------- ------
10 --------------- ------
10 --------------- ------ --------------- ------
Till HotTop TV Till HotTop Webb
 
HotTop TV för smartphones

android iphone