Rapporter och publiceringar « MMS

Rapporter och publiceringar

 

MMS Veckorapport

Gratis

MMS Veckorapport är ett utmärkt sätt att få en bild av veckans TV-tittande. I rapporten kan du se hur många tittare varje TV-kanal haft under veckan, hur länge man har tittat och vilka TV-program som är de mest sedda.

Se rapporter

 

MMS Månadsrapport

Gratis

MMS Månadsrapport hjälper dig att få en bild av månadens TV-tittande och ger dig en tydlig överblick över de viktigaste händelserna. Rapporten innehåller räckvidder, tittartider, tittartidsandelar och programtopplistor i olika målgrupper för linjär-TV samt tittandet på onlinevideo med topplistor över innehåll. Vi listar även månadens största annonsörer för onlinevideo och linjär-TV.

Se rapporter

 

MMS Halvårsrapport

Gratis

MMS halvårsrapport ger en bra överblick över hela landskapet för rörlig bild de senaste sex månaderna.
Rapporten summerar tittandet på linjär-TV och onlinevideo under det gångna halvåret. Rapporten innehåller även tittartider, säsongsvariationer, tittartidsutveckling i olika målgrupper, topplistor med mera.

Se rapporter

 

MMS Årsrapport

Gratis

MMS Årsrapport är ett redskap för intressenter som vill utvärdera det gångna året och planera inför kommande.
I årsrapporten summerar vi tittandet på linjär-TV och onlinevideo under det gångna året. Rapporten innehåller tittartider, säsongsvariationer, tittartidsutveckling i olika målgrupper, topplistor med mera.

Se rapporter

 

Universumtal

Gratis

MMS universumtal visar hur stor TV-befolkningen är i olika målgrupper baserade på ålder och kön. Universumtalen används som bastal för att ta fram hur stor TV- publiken är, i totala antalet tittare eller i målgrupper.

Universumtalen baseras på MMS basundersökning som görs 2 gånger per år, universumtalen uppdateras när dessa är klara (vid års- och halvårsskiftet).

Se rapporter

 

Kanaltillgång

Gratis

MMS undersöker hur stor andel av TV-befolkningen som säger sig ha tillgång till de olika TV-kanalerna som finns på den svenska marknaden. MMS frågar om den medvetna tillgången till en specifik TV-kanal, dvs om man känner till att man har möjlighet att titta på en viss kanal, till skillnad från den tekniska tillgången till olika kanaler.

MMS genomför denna undersökning fyra gånger per år.

Se rapporter

 

Evenemang

Gratis

Vid stora evenemang, exempelvis OS och Melodifestivalen, sammanfattar MMS tittandet för eventet.

Se rapporter

 

Trend och Tema

I rapporten Trend och Tema mäter vi räckvidd och tittartid för mediehusens playtjänster, Youtube, SVOD samt rörlig bild i sociala medier. Med våra tidsserier är det möjligt att analysera trender och skapa prognoser. Varje rapport har ett eget unikt tema, exempelvis hur TV-tittandet ser ut utanför hemmet.

• En prenumeration kostar 25 000 kr per år för fyra nummer.
• En rapport kostar 7 500 kr.

Kontakta MMS om du är intresserad av att veta mer.

 

Rörliga bilder

I rapporten Rörliga Bilder redovisar vi hur tittandet fördelas på olika plattformar, upplevelsen av reklam, operatörsval och andra intressanta områden. Rapporten kommer ut 2 gånger per år.

• En prenumeration kostar 40 000 kr per år för 2 nummer.
• En rapport kostar 27 000 kr.

Kontakta MMS om du är intresserad av att veta mer.

 

TV-året 2018


Se presentationer

 

MMS 25 år


Se presentationer