Historik

I Sverige har tv-publikundersökningar genomförts mer eller mindre regelbundet alltsedan TV-sändningar startade i mitten av 1950-talet. Från och med 1969, i samband med att TV2 startade sina sändningar, utvidgades dessa undersökningar till att omfatta cirka 40 veckor per år och genomfördes av PUB, en avdelning inom Sveriges Radio.

Nya kanaler, 1987 fick Sverige sin första kommersiella TV-kanal TV3. Etableringen av TV3 var början på en ny epok i den svenska etermediebranschen. 1992 fick TV4 tillstånd att sända kommersiell TV via marknätet och flera reklamfinansierade satellitkanaler har sedan dess tillkommit på marknaden.

People Meter-systemet introduceras, 1992 beslöt SVT och Kinnevik att mäta TV-tittandet på riksnivå med systemet People Meter och MMS bildades. Under 1992-93 genomfördes en så kallad etableringsundersökning varpå en tittarpanel på cirka 600 panelhushåll installerades. Jämförelser gjordes med publikdata från PUB. Den 28:e juni 1993 var den officiella mätstarten.

1998 fick AC Nielsen förtroendet att fortsätta mäta TV-tittandet i Sverige med en utökad panel på 1000 hushåll motsvarande 2200 personer. Efter ytterligare fem år tecknade MMS i september 2005 ett nytt sju-årsavtal med Nielsen Media Research (numera Nielsen) och panelen bestod då av 1200 rapporterande hushåll motsvarande 2600 personer. Sedan 2018 består panelen av 3000 hushåll motsvarande 6360 personer.

Sedan starten 1993 har det, utöver de fem stora svenska tv-kanalerna, tillkommit ett flertal andra logg-kanaler.

Från och med årsskiftet 2006/07 rapporterades tittandet endast i totala befolkningen – ett nationellt universum.

Rörliga bilder, 2007 lanserade vi en årlig rapport innehållande en sammanställning av all konsumtion av rörlig bild, oavsett plattform eller media. Läs mer här.

Webb-TV 2009 var MMS första renodlade rapport om Onlinevideo. Det var en kvalitativ undersökning som i tre omfattande delar analyserade Onlinevideo från användarnas, marknadsaktörernas och experternas perspektiv.

I mars 2010 började MMS att mäta tidsförskjutet TV-tittande i ordinarie tittarmätning, när man pausar och spelar in program på en PVR eller liknande, för att titta på det i efterhand. MMS gick över från officiella siffror dagen efter till att konsolidera och samla upp tittandet 7 dagar efter livedagen.

MMS mätning av Onlinevideo lanserades sommaren 2011 och konsumtionsmätningen utfördes av comScore. Spännande är att MMS, vid denna tidpunkt, var först i världen med att i tid mäta konsumtionen av Onlinevideo, inkluderad i en valuta för branschen.  Läs mer här.