Om MMS

MMS mäter konsumtion av rörlig bild i Sverige.

Sedan 1993 har MMS genomfört statistiskt säkerställda mätningar av svenskarnas TV-tittande och sedan 2011 även tittande på rörlig bild online. MMS bevakar trender, utvecklar nya metoder för mätning av rörlig bild samt publicerar rapporter och undersökningar. Våra uppdragsgivare är de stora mediehusen, mediebyråer och annonsörer.