Så mäts online-tittandet

Vad mäter vi och hur?

Sedan länge mäter de flesta aktörer antal besök, starter med mera på sina webbplatser och spelare, både vad gäller både nyhetssurfande och tittande på rörligt material (video), med hjälp av olika mätleverantörer. MMS metod bygger på att det är samma mätleverantör som används för alla deltagande aktörer. Samtidigt mäter vi med precision hur länge en besökare tittat på varje program/klipp och reklam. På så sätt erhålls en konsumtion av tittartid som är mer lik den etablerade mätningen av traditionell TV. Onlinemätningen omfattar alla plattformar där konsumtion av rörligt innehåll sker.

De aktörer vars playtjänster vi mäter är:
SVT
NENT Group
TV4
Discovery
UR
Aftonbladet

Valuta

Alla deltagande aktörer mäts på samma sätt och MMS står, som oberoende mätbolag, som garant för kvalitén och att MMS standard följs.
Med transparenta publika siffror ges full jämförbarhet på detaljnivå.
Tillsammans med en referensgrupp från de deltagande aktörerna har MMS formulerat en uppsättning med principer och räkneregler i syfte att onlinedata alltid ska vara stringenta och otvetydiga. Dessa regler och principer står beskrivna i MMS Gyllene Regler.

Mått

Mätningen består av två delar, program/klipp och reklam.

Program/klipp redovisas i strömstarter och tittartid.

MMS beräknar en titels genomsnittliga publikstorlek (total spelad tid dividerat med titelns längd), även kallad onlinerating. Detta mått är det mest jämförbara måttet med dess TV-motsvarighet, genomsnittlig publikstorlek, rating.

Det officiella måttet för program/klipp beräknas med 8 dagars konsoliderad trafik, dvs. tittande på ett program eller klipp under publiceringsdagen och sedan ytterligare 7 dagar framåt i tiden. Detta innebär att måttet beräknas med samma konsolideringsperiod som för TV samt att program och klipp blir jämförbara med varandra över tid. Notera att definitionen vid beräkning av måttet på onlinevideo baseras på samma logik som för traditionell TV, dvs. om en ”person” ser ett program flera gånger om (genom så kallat timeshiftat tittande) så ingår tittandet från samtliga uppspelningar i måttet.

Reklam redovisas i impressions och completion rate.
Varje reklamfilm som visas och som har en unik mät-tagg fångas upp av MMS i de spelare och appar som mäts. Mätdata skickas till MMS som kvalitetskontrollerar, sammanställer och publicerar den officiella trafiken. Reklam redovisas med måtten impressions, completion rate, räckvidd och frekvens.

Processen för mätning

Mätsystemet baseras på en mätkod som implementeras hos respektive sajt. Mätkoden implementeras på alla de spelare som aktörerna använder. Tekniken som används är comScores Stream Sense™. Mätbolagets system mäter all aktivitet från användarna inklusive start, stop, pauser, spolning etc. En beräkning görs sedan för att ta reda på exakt under hur lång tid som videon spelades upp. Data lagras på så kallad eventnivå, där varje event är en aktivitet från användaren (start, paus, stopp etc.). När aktören lägger upp en ny titel (program/klipp) på sin sajt skickas information om titeln till MMS. Metadata innehåller bland annat information om titelns namn, längd, om eller när den sändes på TV och annan information som behövs för MMS kvalitetskontroller.

För reklamen används samma metadata som på TV, vad gäller filmkod, produkt, annonsör och mediebyrå.

Kvalitetskontroller

MMS genomför kvalitetskontroller av allt material som rapporterats. De kvalitetskontroller som genomförs idag samt är under införande är:

  • visuell kontroll av titlar
  • jämförelse av nivåer på reklam mot adserver
  • matchning mot TV där sådan finns
  • kategorisering
  • publiceringstillfälle
  • övergripande säkerställning av nivåer i syfte att upptäcka ovanliga fluktuationer
  • automatiska flaggningar vid orimliga parameteravvikelser

Mätningen är ett samarbete mellan MMS, samtliga deltagande sajter och comScore, vilka alla har ett ansvar för kvalitetsarbetet.