Mediemätning

TV-mätningen
Sedan 1993 genomförs mätningar elektroniskt i Sverige med så kallade People Meters. Vi äger all information kring TV-tittandet och Nielsen Audience Measurement står för fältarbete och datainsamling. Systemet People Meter bygger på att medlemmar i en tittarpanel, representativ för den svenska TV-befolkningen, registrerar sitt TV-tittande med hjälp av elektroniska mätare.

Online-mätningen
MMS började mäta tittandet online under 2011 och tillvägagångssättet är en implementering av mätkod på respektive sajt som ingår i mätningen. Metoden bygger på att samma mätleverantör används för alla deltagande aktörer. MMS mäter startade program och klipp inklusive precisionsmätning av tittartid, samt onlinevideo.