Onlinemätningen

Gyllene regler

Detta dokument beskriver MMS valuta för onlinevideo. Syftet med dokumentet är att beskriva hur MMS valuta för onlinevideo tas fram: hur data behandlas, vilka mått som MMS stödjer och hur data får användas och hur beräkningar ska göras för att omfattas av MMS valutaregler.

Valutan för onlinevideo vidareutvecklas och utökas över tid. De gyllene regler för onlinevideo som ligger på MMS hemsida är dock alltid den som gäller vid ett givet tillfälle.

Ladda ner:

Kvalitetskontroller

För mätningen, som är ett samarbete mellan MMS, samtliga deltagande sajter och det av MMS utpekade mätbolaget för online, har parterna ett delat gemensamt ansvar för kvalitetsarbetet.

MMS gör dagliga kvalitetskontroller av allt material som rapporterats och dessa består av:

  • Datavalidering av alla spelare som ingår i mätningen. Eventuella fluktuationer av volym utreds vidare.
  • Filtrering enligt MMS Gyllene Regler. Autostarter, starter med felaktig tittartid, ej valida filmkoder etc.
  • Visuell kontroll av programtitlar.
  • Matchning mot TV om program även gått linjärt.
  • Rimlighetsbedömning av metadata för program.
  • Klassificering av reklam.
  • Kategorisering av genre för program.
Site reference library

MMS redovisar onlinetittande för de siter som finns med i referenslistan nedan. Referenslistan uppdateras succesivt då nya siter och spelare tillkommer i MMS mätning.

Ladda ner:

Mätning av TVE

Detta dokument beskriver setupen för att mäta reklam via så kallad ad injection på operatörernas TVE-spelare.

Ladda ner:

Metodbeskrivning

Detta dokument beskriver MMS Räckviddsmodell för Online + Total TV.

Sedan maj 2017 mäter MMS räckvidd i olika demografiska målgrupper för reklamfilmer som har visats online på uppmätta videotjänster. Detta redovisas i MMS analysverktyg Reklamanalys. Från och med 2017-09-17 inkluderar verktyget också möjligheten att söka fram den plattformsövergripande räckvidden för reklamkampanjer som har visats både online och på TV.
Detta dokument syftar till att beskriva metodiken bakom dessa mätningar.

Ladda ner:

Filspecifikationer

De här dokumenten är specifikationer för MMS mätning av onlinevideo och AAM beräkningsregler.

Ladda ner: