TV-mätningen

Teknisk beskrivning

Här finns en beskrivning av ett peoplemetersystem i modell. I modellen förklaras data och processer inuti ett datasystem för peoplemeter. Hämta beskrivning för mer information:

Ladda ner:

Gyllene regler

För att tittarsiffror från systemet ska utgöra officiel valuta så ska de vara framställda enligt officiella räkneregler:

MMS Golden Rules är avsedd för:
– tyngre användare av people meter data
– utvecklare
– systemägare
– de som vill veta exakt hur svenska tittarsiffror beräknas och vilka definitioner som finns.

Official calculation methodology – Technical approach.

MMS Golden Rules are intended for:
– heavy users of people meter output
– software developers
– owners of software
– anyone who wants to understand exactly how Swedish television viewing figures are calculated and all about Swedish definitions

Ladda ner:

Technical Updates

Dokumentet är en logg över förändringar i mätsystemen.

MMS Technical Updates riktar sig till:
– systemutvecklare
– systemägare
– tyngre användare av people meter data

Ladda ner:

Referensbandade kanaler

Från och med 2017 rapporterar MMS tittande från GTAM-mätare. GTAM kan mäta tidsförskjutet tittande och allt tittande, både linjärt (live) och tidsförskjutet (inspelat/catch up) matchas mot en ljuddatabas. Ljuddatabasen består av två referensbibliotek där ljudet refereras/bandas från de kanaler som mäts.

MMS redovisar tittande för de kanaler som finns med i referensbiblioteket enligt referenslistan nedan. Referenslistan uppdateras årligen för att ta in kanaler som vuxit eller som nya kanaler tillkommit under året.

Channel reference library

From viewing day Monday the 28th of September 2009 Unitam meters are in use. MMS will further on report viewing figures of the channels included in our reference library below.

Download:
Channel reference library 2022-02-09 *NEW
Channel reference library 2021-01-01 – 2022-02-08
Channel reference library 2020-11-04 – 2020-12-31 
Channel reference library 2020-04-01 – 2020-11-03 
Channel reference library 2020-03-06 – 2020-03-31 
Channel reference library 2019-12-19 – 2020-03-05
Channel reference library 2019-08-01 – 2019-12-18
Channel reference library 2019-05-20 – 2019-07-31
Channel reference library 2019-04-08 – 2019-05-19
Channel reference library 2019-02-01 – 2019-04-07
Channel reference library 2019-01-15 – 2019-01-31
Channel reference library 2018-11-19 – 2019-01-14
Channel reference library 2018-09-11 – 2018-11-18
Channel reference library 2018-05-02 – 2018-09-10
Channel reference library 2018-02-02 – 2018-05-01
Channel reference library 2017-10-14 – 2018-02-01
Channel reference library 2017-04-03 – 2017-10-13
Channel reference library 2017-02-01 – 2017-04-02
Channel reference library 2016-10-10 – 2017-01-31
Channel reference library 2016-08-29 – 2016-10-09
Channel reference library 2016-04-08 – 2016-08-28
Channel reference library 2016-02-09 – 2016-04-07
Channel reference library 2015-11-16 – 2016-02-08
Channel reference library 2015-06-01 – 2015-11-15
Channel reference library 2015-04-13 – 2015-05-31
Channel reference library 2015-02-16 – 2015-04-12
Channel reference library 2014-09-22 – 2015-02-15
Channel reference library 2014-09-01 – 2014-09-21
Channel reference library 2014-03-29 – 2014-08-31
Channel reference library 2013-09-02 – 2014-01-12
Channel reference library 2013-06-01 – 2013-09-01
Channel reference library 2013-03-25 – 2013-05-31
Channel reference library 2013-02-04 – 2013-03-24
Channel reference library 2012-12-17 – 2013-02-03
Channel reference library 2012-10-01 – 2012-12-16
Channel reference library 2012-09-24 – 2012-09-30
Channel reference library 2012-08-13 – 2012-09-23
Channel reference library 2012-06-25 – 2012-08-12
Channel reference library 2012-03-21 – 2012-06-24
Channel reference library 2012-01-30 – 2012-03-20
Channel reference library 2012-01-23 – 2012-01-29
Channel reference library 2011-10-28 – 2012-01-22
Channel reference library 2011-09-09 – 2011-10-27
Channel reference library 2011-06-30 – 2011-09-08
Channel reference library 2010-12-03 – 2011-06-29
Channel reference library 2010-09-07 – 2010-12-02
Channel reference library 2010-09-01 – 2010-09-06
Channel reference library 2010-01-18 – 2010-08-30
Channel reference library 2009-09-28 – 2010-01-17

Kanalhus

Kanalhus
Sedan 2012-01-01 redovisar MMS siffror på kanalhusnivå och de kanaler som ingår uppdateras när nya kanaler tillkommer/försvinner.
Nedan är aktuell förteckning över kanalhusens uppbyggnad, och en logg över förändringar.

Channel families
MMS report figures of the channel families since 2012-01-01. The channels included are constantly updated when new channels are being measured or old channels are removed.
Below is the latest list of the constructions and a log of the changes.

Download:
Channel families

Filspecifikationer

Format för rapportering av program och spotar från TV-kanal till MMS

Programloggfil Svensk
Programloggfil (English version)
Spotloggfil Svensk
Spotloggfil (English version)

Specification RP3, official rawdata on daily basis

ORPI RP3 valid from 2022-10-03
ORPI RP3 valid from 2022-08-29
ORPI RP3 valid from 2021-06-28

ORPI RV3

Specification base file RB3

ORPI RB3 Valid from 2022-10-03
ORPI RB3 Valid from 2022-08-29
ORPI RB3 Valid from 2022-04-04

ORPI RB3 Valid from 2013-07-01

Specification PS file

Spec PS-fil Valid from 2020-11-06

Format för rapportering av spotar och program utan tittarsiffror från MMS till abonnerande kunder

SL-PL fil
Exempel SL
Exempel PL

Format för rapportering av block, program och spotar med tittarsiffror från MMS till abonnerande kunder

OB
OP
OS
Exempel OB
Exempel OP
Exempel OS

Schema för genreklassificering av program och spotar

Schema för genreklassificering av program
Schema för genreklassificering av program (English Version)
Schema för genreklassificering av Spotar

LogEditors

PGlogEditor
SPLogEditor

Universumtal

Dessa tal beskriver den svenska TV-befolkningen uppdelad i olika målgrupper. Uppdatering sker en gång i halvåret.

Per grupp:

Per modul:

Bastal TV3 Regioner

Bastal Kanal 5 Regioner