Nyheter

Välkommen till MMS Akademi den 29 september

Är du ny i branschen eller vill du fräscha upp din kunskap om hur MMS mäter rörlig bild? Anmäl dig då till MMS Akademi. Vi berättar om processen från datainsamling till bearbetning av data och vilka resultat och mått som kommer ut för både TV och onlinevideo.

Onsdag: 29 september 2021
Via Teams
Seminariet startar kl. 09:00
Ungefärlig sluttid kl. 10.00

Anmäl dig här, med namn och kontaktuppgifter senast den 27 september.

Seminariet är kostnadsfritt, men vid förhinder behöver du meddela innan seminariet börjar att du inte kan komma.

Varmt välkommen!

Posted in: Nyheter

Leave a Comment (0) →