Nyheter

MMS och Google ingår samarbete

See below for English version (Press release from Google)

MMS och Google ingår samarbete för att integrera YouTube-tittande i MMS videovaluta i Sverige.

Idag presenterar MMS, som samägs av aktörer i nom svenska mediebranschen för att mäta publiksiffror för TV och onlinemedia, och Google ett samarbete för att undersöka möjligheten att skapa en lösning där YouTube-tittande blir en del av MMS totala videovaluta i Sverige. Resultatet från inledande test visar att svenskar som är äldre än 16 år i genomsnitt tittar på YouTube 40 minuter per dag. Med det här samarbetet siktar YouTube på att bli den första globala videoplattformen som är del av MMS:s heltäckande videomätning. Genom en god dialog de senaste åren har de två parterna redan gjort stora framsteg kring den tekniska implementeringen för att kunna börja mäta tittande från YouTube. Samarbetets nästa steg är att tillsammans utvärdera om den tekniska lösningen och dataproduktionen skapar rätt fundament för att permanent integrera YouTube-tittande som en del av MMS system.

MMS uppdrag är att mäta allt tittarbeteende hos den svenska befolkningen. Vi ser de inledande framstegen med YouTube som mycket positiva och hoppas att vi snart kommer vara i en position där vi kan inkludera en av landets ledande videoplattformar i vår valuta, säger Magnus Anshelm, VD för MMS.

Google och YouTube har länge varit engagerade i frågor kring transparenta mätvärden, och vi är väldigt glada att ha nått en milstolpe där vi kan presentera de första MMS-resultaten för YouTube-tittande i Sverige. Den här integrationen har länge efterfrågats av YouTube-annonsörer för att kunna inkludera YouTube i sina medieplaner på ett sömlöst sätt, backat av det förtroende som MMS har på marknaden, tillägger Carl Wåreus, Head of Domestic Clients, Partners & Agencies på Google i Sverige.

Den första MMS-datan för YouTube-tittande under perioden 17 augusti till 11 oktober visar att svenskar över 16 år i snitt tog del av 40 minuters innehåll på YouTube per dag. Tittandet var stabilt från vecka till vecka med en variation på mellan 39 till 41 minuter sett till hela perioden på åtta veckor. Söndagar är den enskilt största veckodagen för YouTube i Sverige med ett dagligt snitt på 44 minuter, enligt MMS. Lördagar ligger inte långt efter med 43 minuter i snitt. Under veckodagarna är variationen i tittartid begränsad. När det gäller toppnoteringar för YouTube visar MMS data på återkommande ökning under kvällstid med största toppen mellan klockan 19.00 och 20.00. Google och MMS kommer att fortsätta sitt samarbete för att färdigställa de nödvändiga utvärderingar som behövs för att kunna integrera YouTubes tittardata i MMS-systemet för plattformsoberoende videomätning fullt ut. Det skulle göra det möjligt för MMS:s medlemmar och prenumeranter att inkludera YouTube i sin medieplanering tillsammans med andra ledande videopublicister i Sverige. Samtidigt kommer MMS och Google också undersöka huruvida det är möjligt att lägga till YouTube-annonsering i MMS-systemet.

– Genom ett nära samarbete siktar MMS och Google på att kunna utveckla det här partnerskapet för att nå ännu fler milstolpar såsom ökad detaljeringsgrad i datan och inkudering av YouTube-annonsering i MMS:s totala onlinevaluta, sammanfattar Magnus Anshelm.

För mer information kontakta gärna:

Kontakt Google

Andrea Lewis Åkerman, Kommunikationsansvarig för Google i Sverige, Finland och Norge

andrealewis@google.com

Kontakt MMS

Magnus Anshelm, VD MMS

magnus.anshelm@mms.se

Click here for English version

Posted in: Nyheter

Leave a Comment (0) →