Nyheter

Hushållens utgifter för streamingtjänster ökar i rask takt

MMS har tagit fram rapporten ”Hushållens medieutgifter för betalda onlinevideotjänster 2019”. Hushållens utgifter för onlinevideo ökar samtidigt som hushållens totala medieutgifter minskar.

Inom onlinevideo växer utbudet med fler tjänster och mer innehåll. Streamingtjänsterna tilldelas en allt större del av hushållens medieutgifter, närmare bestämt 76% av dessa 6,8 miljarder kronor. Netflix är den enskilt största aktören och får närmare hälften av hushållens utgifter för streamingtjänster. Kontakta MMS: karina@mms.se om du är intresserad av att veta mer eller köpa rapporten.

Posted in: Nyheter

Leave a Comment (0) →