Nyheter

Universumtal 2019:2

Universumtalen för Basundersökning 2019:2 är klara och MMS kan redovisa nya befolkningsstorlekar för hela befolkningen.

Bastalen gäller under perioden 2019-07-01 till och med 2019-12-29. Variablerna i befolkningen som påverkar tittarpanelens sammansättning är: Familjesituation; Utbildningsnivå; Tittarkonsumtion och Ålder.

De nya universumtalen finns här.

För mer information:

Alexandra Lindberg Sáez
08-736 10 16

Posted in: Nyheter

Leave a Comment (0) →