Nyheter

MMS mötte branschen i Liverpool

MMS deltog i konferensen Euro Club i Liverpool där gemensamma branschfrågor diskuterades med kollegor ifrån Europa. Under konferensen presenterade MMS sina insikter i mätningar av tv och onlinevideo.

Några gemensamma utmaningar är exempelvis hur man når unga målgrupper, census-data samt frågeställningar utifrån GDPR och panelstorlekar.

MMS ligger långt fram i utvecklingen gällande många branschfrågor. Bland annat var MMS:s onlinevideovaluta först i världen med att inkludera programmatiska köp. MMS var även med om att lansera en av världens första Total-TV-mätningar, där man för varje enskild kampanj kan följa upp hur mycket räckvidd onlinevideo adderar i förhållande till TV-reklamen i olika målgrupper.

Posted in: Nyheter

Leave a Comment (0) →