Nyheter

Uppdatering angående MMS onlinemätning

En avvikelse mellan olika mätkällor upptäcktes tidigare för Aftonbladet. Mot bakgrund av det valde MMS att inte publicera något data tills vidare för Aftonbladet.

Skillnaderna är nu utredda och åtgärdade. Från och med måndagens tittande (30/10) ingår Aftonbladet åter i det data som MMS publicerar.

Det uppkomna felet berörde inte data från övriga aktörer.

MMS beklagar eventuella problem som detta medfört och vi fortsätter arbetet att med största noggrannhet dagligen kontrollera alla siffror innan de publiceras.

Posted in: Nyheter

Leave a Comment (0) →