Nyheter

MMS Certifiering

genomgång av analysverktyg som använder People Meter-data i syfte att kontrollera att programvaran uppfyller de krav på beräkningsalgoritmer som fastställts av MMS. Godkända verktyg får en MMS-certifiering.

Posted in:

Leave a Comment (0) →