Google Visualization API Sample

 

MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild. Sedan 1993 genomför vi statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige med hjälp av en panel med 1200 rapporterande hushåll.

YouTube och Netflix måste med i valutan

MMS VD Magnus Anshelm var inbjuden att tala vid ASI Asia Pacific Television Conference som hölls i Singapore förra veckan. “En totalvaluta för rörlig bild måste innefatta även Netflix och YouTube för att vara komplett.” Läs mer

MMS söker en projektledare med intresse för media

Som projektledare på MMS kommer du arbeta med den dagliga verksamheten kring att mäta rörlig bild. Du kommer också vara delaktig i och utvecklingen av nya och befintliga mätmetoder för rörlig bild.

15316558-man-watching-soccer-game-on-television800

Nio av tio har TV

Tillgången till TV i hemmet har minskat något under de senaste åren, men fortfarande har 90 procent av befolkningen 9-99 år minst en TV-apparat i hemmet. Det framgår av rapporten MMS Trend & Tema 2016:1 – TV eller ej.

HotTop TV3 Aug Veckotopplista
# TV(OV Tusental)
# TV(KO Tusental) Webb-TV(KO Tusental)
1 --------------- ------
1 --------------- ------ --------------- ------
2 --------------- ------
2 --------------- ------ --------------- ------
3 --------------- ------
3 --------------- ------ --------------- ------
4 --------------- ------
4 --------------- ------ --------------- ------
5 --------------- ------
5 --------------- ------ --------------- ------
6 --------------- ------
6 --------------- ------ --------------- ------
7 --------------- ------
7 --------------- ------ --------------- ------
8 --------------- ------
8 --------------- ------ --------------- ------
9 --------------- ------
9 --------------- ------ --------------- ------
10 --------------- ------
10 --------------- ------ --------------- ------
Till HotTop TV Till HotTop Webb