Rapporter och publiceringar « MMS

Rapporter och publiceringar

TV-tittandet
MMS publicerar vecko-, månads- och årsapporter gällande TV-tittandet. Rapporterna redovisar svenska befolkningens tittarvanor och ger oss information om vilka kanaler och program som har haft flest tittare under perioden. Evenemangsrapporterna redovisar tittandet för olika event.

TV-landskapet
Kanalpenetrationsrapporten fastställer TV-kanalers medvetna penetration.MMS Basundersökning kartlägger de svenska TV-hushållen och utgör en grund för rekrytering av panelhushåll. Basundersökningen skickas ut till MMS kunder.

Webb-TV-rapporter
Här finns års- och månadsrapporter för webb-TV-tittandet för olika perioder.

Rörliga bilder
En årlig undersökning om konsumtionen av rörlig bild på olika plattformar.