Rapporter och publiceringar « MMS

Rapporter och publiceringar

TV-tittandet
MMS publicerar vecko-, månads- och årsapporter gällande TV-tittandet. Rapporterna redovisar svenska befolkningens tittarvanor och ger oss information om vilka kanaler och program som har haft flest tittare under perioden. Evenemangsrapporterna redovisar tittandet för olika event.

Har du frågor om rapporterna kontakta Danielle Aldén
TV-landskapet
Kanalpenetrationsrapporten fastställer TV-kanalers medvetna penetration.

Har du frågor om rapporten kontakta Björn Englund

MMS Basundersökning kartlägger de svenska TV-hushållen och utgör en grund för rekrytering av panelhushåll. Basundersökningen skickas ut till MMS kunder.

Om du är intresserad av rapporten kontakta Björn Englund
Webb-TV-rapporter
Här finns års- och månadsrapporter för webb-TV-tittandet för olika perioder.

Har du frågor om rapporterna kontakta Mats Lindkvist
Rörliga bilder
En årlig undersökning om konsumtionen av rörlig bild på olika plattformar.

Har du frågor kontakta Björn Englund