Google Visualization API Sample

Om MMS

MMS mäter konsumtion av rörlig bild i Sverige.

Sedan 1993 har MMS genomfört statistiskt säkerställda mätningar av Sveriges invånares TV-tittande, sedan 2011 även tittande på rörlig bild online. MMS bevakar trender, utvecklar nya metoder för mätning av rörlig bild samt publicerar rapporter och undersökningar. Våra uppdragsgivare är framför allt TV-kanaler, mediebyråer och annonsörer.