Google Visualization API Sample

Referensgrupp

MMS Referensgrupp består av representanter från TV-kanaler, Mediebyråer, Sveriges Annonsörer och MMS. Gruppen sammanträder vid 4-6 tillfällen per år och är ett högkvalitativt forum som med hög kompetens och stort engagemang bistår MMS med att ta fram riktigt bra beslutsunderlag. Som representant i MMS Referensgrupp har man ett viktigt ansvar att ta med sig diskussionspunkter från sin organisation till mötet samt att delge den information som förmedlas på mötet till sina kollegor.För mer information om MMS Referensgrupp kontakta: mats@mms.se

Nästa möte: 20 juni kl 09:00

 

En vecka före mötet skickas kallelse, agenda, föregående mötes protokoll och annan information.

Logga in på referensgruppsidan

Medlemmar i MMS referensgrupp

 

Anna Harju

Discovery Networks Sweden

Fredrik Gebauer

TV4

Jannike Qvarnsköld

UR

Mats Lindkvist

MMS

Jonas Andersen

Turner

Peter Pettersson

MTG

Pirjo Svedberg

MMS

Jessica Rönnlund

MMS

Tomas Lindhe

SVT

Per Gruneus

Aftonbladet

Dorota Makulec

Carat

Jonas Sjökvist

MediaCom

Lena Israelsson

Disney

Helge Köllner

ViaCom

Karina Malmsten

MMS