Google Visualization API Sample

Teknisk information

 

Här finns den tekniska informationen samlad för TV- och webb-TV-mätningarna.
Gällande TV-mätningen finner du information om de Gyllene reglerna, om tekniska uppdateringar, filspecifikationer, vilka TV-kanaler som MMS mäter, universumtalen samt vilka kvalitetskontroller som görs.
För webb-TV-mätningarna finns information om de Gyllene reglerna och vilka kvalitetskontroller som görs.