Google Visualization API Sample

Undersökningar och rapporter

TV

MMS publicerar vecko-, månads- och årsapporter för TV-tittandet. Rapporterna redovisar svenska befolkningens tittarvanor och ger oss information om vilka kanaler och program som har haft flest tittare. Se rapporterna här.

MMS Basundersökning kartlägger de svenska TV-hushållen och utgör en grund för rekrytering av panelhushåll. Basundersökningen skickas ut till MMS kunder. Om du är intresserad av rapporten kontakta Karina Malmsten

Kanalpenetrationsrapporten fastställer varje TV-kanals medvetna penetration. Se rapporterna här.

Webb-TV

MMS publicerar månads- och årsrapporter för webb-TV-tittandet. Rapporterna redovisar tittandet på totalnivå och titelnivå utifrån måtten spenderad tid, startade strömmar samt webbpublik. Se rapporterna här.

Rörliga bilder

Konsumtion av rörliga bilder sker inte längre enbart på den stora TV-apparaten i vardagsrummet. Idag kan vi se hur nya plattformar fyller nya behov och tar över en växande del av konsumtionen. Detta ställer nya krav på alla som på något sätt arbetar med TV och annan rörlig bild. MMS undersökning Rörliga Bilder har syftet att skapa förståelse för hur och varför rörliga bilder konsumeras på olika plattformar.

Nyheter
I årets rapport lägger som alltid krut på att kartlägga de olika skärmarna. Vi har tittat extra på hur rörlig bild-konsumtionen ser ut på surfplattorna då innehavet av dessa ökar kraftigt. I årets specialkapitel ställer vi YouTube mot de traditionella TV-kanalernas webbtjänster samt tittar på de nya tjänster som kommit under året, vilka som använder dem och vad man tittar på.

I årets rapport undersöks konsumtionen av 13 olika plattformar då två nya har tillkommit. Plattformarna som undersöks är; TV, inspelat, köp- och hyrfilm, bio, webbklipp, webbprogram, mobil-TV, bärbart, nedladdat, TV-spel samt de två nya; webbklipp och webbprogram sedda på surfplatta samt betalda streamingtjänster.  För den sistnämnda kan nämnas att ca 20 % av 16-65-åringarna tittar på en betald streamingtjänst varje vecka. Detta är inte ett nytt fenomen men med nya tjänster på marknaden som Netflix och HBO har konsumtionen också fått fart. Detta är något som vi undersöker närmare i Rörliga Bilder 2013.

Dessa plattformar har studerats
• TV
• Inspelat från TV
• Hyrfilm
• Köpfilm
• Bio
• Betalda streamingtjänster
• Gratis webbklipp på TV/dator
• Gratis webbprogram på TV/dator
• Nedladdat på TV/dator
• Nedladdat material sett på bärbar mediespelare
• Gratis klipp och program sedda på mobiltelefon
• Gratis klipp och program sedda på surfplatta
• TV- och datorspel

För frågor, priser eller beställning, kontakta oss per telefon eller e-post.
Karina Malmsten +46 (0) 8-736 10 06